مجله ساختمان، شماره ۷۲، فروردین ۹۶

ماهنامه خبری؛ آموزشی، پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان شماره ۷۲، فروردین ۹۶   • عناوین مطالب این شماره: سرمقاله: تولید و اشتغال در بخش مسکن با تورم تک رقمی تاریخچه چهره سال صنعت ساختمان: پیشینه و عملکرد منتخبان چهره سال‌های گذشته راه و شهرسازی: – شهرآورد آخوندی و نیکزاد در میدان پردیس – ساخت کوچک […]

نوشته مجله ساختمان، شماره ۷۲، فروردین ۹۶ اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.