اعلام نتایج مرحله اول مسابقه ملی طراحی یادمان و محوطه میدان اصلی شهر اراک؛ «میدان شهدا»

بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه طراحی یادمان و محوطه میدان اصلی شهر اراک (میدان شهدا)؛ نتایچ مرحله اول طی بیانیه هیئت داوران به شرح زیر مشخض گردید: صورتجلسه شماره ۲: در راستای برگزاری فراخوان ملی مسابقه طراحی یادمان و محوطه میدان اصلی شهر اراک (میدان شهدا) سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، […]

نوشته اعلام نتایج مرحله اول مسابقه ملی طراحی یادمان و محوطه میدان اصلی شهر اراک؛ «میدان شهدا» اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.