نشست «معرفی آثار ایرانی در شهر دربند روسیه»

سازمان استاد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می نماید: از سلسله نشست های ایران شناسی و اسلام شناسی اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی ایران نشست «معرفی آثار ایرانی در شهر دربند روسیه» دربند؛ قدیمی ترین شهر روسیه که توسط خسروانوشیروان تأسیس شد. این شهر که بام تمدن ساسانی بوده، دارای ده ها […]

نوشته نشست «معرفی آثار ایرانی در شهر دربند روسیه» اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.