انتشار کتاب «مجموعه مقالات از حکمت اسلامی در فرآیندهای هنری و معماری»

اختصاصی، معمارنیوز- انتشار کتاب «معماری اجتماعی؛ خانه ایرانی» نویسنده: عبدالحمید نقره کار؛ مدیر قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین تاریخ انتشار: بهار ۱۳۹۶ تعداد صفحات: ۳۴۸ قیمت: ۲۱/۰۰۰ تومان پیشگفتار: در فرایند انسان ها باید بعد نظری را از ابعاد عملی در تمدن های مختلف تفکیک نمود. یعنی […]

نوشته انتشار کتاب «مجموعه مقالات از حکمت اسلامی در فرآیندهای هنری و معماری» اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.