انتشار کتاب «مطالعه‌ای در حفاظت معماری جمعه مسجد اردبیل»

انتشار کتاب «مطالعه‌ای در حفاظت معماری جمعه مسجد اردبیل» نویسنده: علیرضا انیسی تاشر: انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تاریخ انتشار: ۱۳۹۶ کتاب «مطالعه‌ای در حفاظت معماری جمعه مسجد اردبیل» یکی از آثار برجسته معماری دوره سلجوقی و ایلخانی در ایران به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به چاپ رسید. علیرضا انیسی (مؤلف کتاب)؛ […]

نوشته انتشار کتاب «مطالعه‌ای در حفاظت معماری جمعه مسجد اردبیل» اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.