کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین

برگزارکننده: دبیرخانه کنگره با حمایت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه کردستان محورهای کنگره: مدیریت برنامه ریزی شهری در حوزه های: – حوزه شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری – هنر در شهرسازی – بحران آب و شهرسازی – حوزه امور اقتصادی و گردشگری – حوزه حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات […]

نوشته کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.