گفتگو پیرامون «معماری بایونیک»؛ برنامه چرخ شبکه چهار سیما – امشب

بخش دوم برنامه «چرخ» شبکه ۴ سیما، امروز مورخ دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶، شهریار ربانی در خصوص «معماری بایونیک»، با دکتر محمود گلابچی به گفتگو می پردازد. با حضور: دکتر محمود گلابچی؛ بنیانگذار دانشگاه معماری و هنر پارس، دارای کرسی یونسکو در معماری زمان پخش: دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۹ – شبکه […]

نوشته گفتگو پیرامون «معماری بایونیک»؛ برنامه چرخ شبکه چهار سیما – امشب اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.