کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران، معماری و پدافند غیرعامل

برگزارکننده: دانشگاه میعاد محورهای کنفرانس: • معماری: جایگاه فرهنگ در معماری و شهرسازی – معماری و توریسم فرهنگی – چالش های معماری معاصر در کلان شهرها – فرهنگ توسعه یا توسعه فرهنگ در کلان شهرها – معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها – توریسم و معماری معاصر در ۱۴۰۴ – اقتصاد، توریسم، فرهنگ – […]

نوشته کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران، معماری و پدافند غیرعامل اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.