نمایشگاه و نشست با موضوع بررسی معماری در شهر رشت – رشت

دانشگاه گیلان با همکاری موسسه آموزش عالی احرار قصد برگزاری نمایشگاه آثار برتر معماری دانشگاه های استان گیلان، شهرستان رشت با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم با رشته ی معماری را دارد. همراه با: – نقد و تجزیه و تحلیل آثار نمایشگاهی به وسیله ی دانشجویان و کادر اجرایی نمایشگاه – انتخاب ماکت برتر از […]

نوشته نمایشگاه و نشست با موضوع بررسی معماری در شهر رشت – رشت اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.