نشست «روند تاب آوری بافت تاریخی؛ از تخریب تا حفظ و احیا» – مشهد

انجمن علمی معماری و مرمت دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می نماید: همایش علمی به مناسبت روز معمار و هفته میراث فرهنگی نشست «روند تاب آوری بافت تاریخی؛ از تخریب تا حفظ و احیا» با حضور: دکتر محمد منصور فلامکی؛ عضو هیئت علمی گروه مرمت دانشگاه تهران * حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد. […]

نوشته نشست «روند تاب آوری بافت تاریخی؛ از تخریب تا حفظ و احیا» – مشهد اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.